Slimex Cialis Generico Viagra Levitra 20mg Meizitang Soft Gel Viagra Generico Super Kamagra Viagra y Cialis Viagra para mujeres Viagra poppers Kamagra Oral Jelly Viagra Cialis apcalis oral jelly Viagra Strips Levitra opiniones Viagra afecta fertilidad Levitra Generico Kamagra 100 Valif Oral Jelly Viagra opiniones Meizitang Cialis Soft Levitra 20 mg
cialis new zealand kamagra gel nz cialis pills nz buy levitra nz viagra online nz viagra for sale nz nuovo cialis levitra controindicazioni kamagra forum kamagra 100 mg pillole cialis lilly prezzo levitra generico prezzo viagra rosa kamagra online uk levitra online uk buy cialis london cialis pills for sale uk viagra tablets uk viagra for sale uk buy kamagra uk
Lovegra kopen Kaufen Cialis billig Erfahrungen Cialis Soft Tabs Levitra Oral Jelly Generic Levitra Acheter Cialis Professional Acquistare Cialis Strips Viagra online Erektiler Dysfunktion Kamagra 100mg Viagra pil Kamagra kaufen Potenzmittel rezeptfrei kaufen Levitra Generisk Viagra kopen in Nederland Levitra und Kamagra Test Pacchetti Originale Acquistare Propecia Generico Acquistare Viagra Strips Kamagra

Publicaties

Publicaties Pim Duurkoop

Dekkers, J.M., W.R.A. Duurkoop, G.T. Koopmans, J. v.d. Zijde, 1981
SES-rapport 4. Doelen en Middelen onderzoek. Hoofdafdeling IV, uitgevoerd in opdracht van de Stuurgroep Evaluatie Santpoort. : Provinciaal Ziekenhuis Santpoort, Intern rapport.

Koopmans, G.T., W.R.A. Duurkoop, P.D. Bouma, 1982
SES-Rapport 7 Ontwikkeling van de Functie Observatieschalen, Hoofdafdeling IV: Provinciaal Ziekenhuis Santpoort, Intern rapport.

Koppers, L.G.P.D., J.A.C. Bleeker, W.R.A. Duurkoop, 1988
Deinstitutionalization of chronically ill psychiatric patients in Amsterdam. Presentation of the European Symposium Psychiatry without Asylums, Bologna, Italy. In: Graziosi, K., E. Rebocchi en V. Spinedi., ‘Psichiatria Senza Maniconi.

Bleeker, J.A.C., W.R.A. Duurkoop, L.G.P.D. Koppers en E. Bongers, 1989
Substitutie van chronische inrichtingspsychiatrie door kleinschalige woonvoorzieningen in de stad. In: Kan het eenvoudiger? Over substitutie in de gezondheidszorg. T.E.D. Grinten, L. Lapré, P.L. Meurs, De Tijdstroom. Lochem.

Duurkoop, W.R.A., 1989
‘Chronische inrichtingspatiënten in de Bijlmer; twee jaar follow up. : Provinciaal Ziekenhuis Santpoort, Intern rapport.

Duurkoop, W.R.A. , 1989
‘Voorlopige resultaten van het gebruik van de Funktie Observatie Schalen. : Provinciaal  Ziekenhuis Santpoort, Intern rapport.

Duurkoop, W.R.A.,1989
‘Gebruik van de BPRS bij chronisch psychiatrische verblijfspatiënten. Factorstructuur en betrouwbaarheid van de M-BPRS bij chronische patiënten. : Provinciaal Ziekenhuis Santpoort, Intern rapport.

Kaasenbrood, A.J.A., W.R.A. Duurkoop en J.A.C. Bleeker, 1991
Chronische inrichtingspatiënten in de Bijlmer: vier jaar later. In: ‘Maandblad Geestelijke Volksgezondheid, 46, ’5, 498-512.

Duurkoop, W.R.A., P.J.B.A. de Natris en J.A.C. Bleeker, 1991
‘Van Santpoort naar Amsterdam? Naar een andere opvang voor ernstig psychiatrisch gehandicapte patiënten; evaluatie drie jaar “Woongemeenschap Surinameplein”. : Provinciaal Ziekenhuis Santpoort, Intern rapport.

Duurkoop, W.R.A., 1991
‘Het sociale netwerk van chronisch psychiatrische patiënten.  In: Klinische psychiatrie. J.J.M. Dekker, S.J.A.M. van den Langenberg, L.A.J.M. van Eck. Assen, Maastricht: Van Gorcum.

Bleeker, J.A.C., R. de Reus, W.R.A. Duurkoop, 1991
Deinstitutionalization and the infirm chronic psychiatric patient. In: ‘Dementia, 1991, ’2, 222-224.

Bleeker, J.A.C., W.R.A. Duurkoop, R.E. Thieme,  1991
‘Transformation of care for the most disabled chronic psychiatric patients.  Amsterdam, Voordracht gehouden op het congres “Changing Mental Health Care in the Cities of Europe”.

Duurkoop, W.R.A., P.J.B.A. de Natris en J.A.C. Bleeker,  1991
‘Van Santpoort naar Amsterdam? Naar een andere opvang voor ernstig psychiatrisch gehandicapte patiënten; evaluatie drie jaar “Woongemeenschap Surinameplein”. : Provinciaal Ziekenhuis Santpoort, Intern rapport.

Duurkoop, W.R.A., 1991
‘Het sociale netwerk van chronisch psychiatrische patiënten.  In: Klinische Psychiatrie. J.J.M. Dekker, S.J.A.M. van den Langenberg, L.A.J.M. van Eck. Assen, Maastricht: Van Gorcum.

Duurkoop, W.R.A., 1995
‘Terug naar Amsterdam, Longitudinaal onderzoek naar het functioneren van chronische patiënten in nieuwe woonsituaties. Amsterdam: Frederik van Eeden Stichting, Proefschrift Vrije Universiteit Amsterdam.

Duurkoop, W.R.A., 1995
‘Terug naar Amsterdam, Instellingsbeleid en langdurige zorg. Amsterdam, presentatie de Negende Marktdag Medische Sociologie en Medische Antropologie, 24 november 1995

Horowitz, L.J., Duurkoop, W.R.A., 1995
‘Motorische Observaties, Handleiding bij de Motorische Observaties met betrekking tot de Sensorische Integratie.  Santpoort-zuid: NCSI, Achtste editie.

Duurkoop, W.R.A., 1995
‘Terug naar Amsterdam, deïnstitutionalisering chronisch psychiatrische patiënten.  Presentatie op de Twaalfde Gezondheidszorgonderzoeksdag, 24 februari 1995.

Duurkoop, W.R.A., 1995
‘Terug naar Amsterdam, Overzicht vijf jaar longitudinaal onderzoek naar het functioneren van patiënten in nieuwe woonsituaties.  Amsterdam, Presentatie Medische Staf, samenwerkingsverband Frederik van Eeden Stichting en de Riagg Oost.

Duurkoop, W.R.A., 1995
‘Terug naar Amsterdam, Overzicht vijf jaar longitudinaal onderzoek naar het functioneren van patiënten in nieuwe woonsituaties.  Presentatie bijeenkomst onderzoekswerkgroep PULP, 3 november 1995.

Duurkoop, W.R.A., Zuthem, J.W. van, 1996
Tussen Algemeen Psychiatrisch Ziekenhuis en Beschermende Woonvorm (3). Reactie op de artikelen van Bert van de Werf en Lourens Henkelman en Ed Faber in MGV 6-96. In: ‘Maandblad Geestelijke Volksgezondheid,  51, november, ’11, 1181-1183.v

Duurkoop, W.R.A., 1996
‘Return to Amsterdam; Dutch deinstitutionalisation of long-stay psychiatric patients. Rotterdam, Presentatie Vth Congress World Association for Psychosocial Rehabilitation, Rotterdam 21-24 april, 1.

Wilken, J.P., Duurkoop, W.R.A., 1996
‘Een Weg naar Wens, met 100 cliënten op weg naar volwaardig burgerschap. Projectplan rehabilitatie programma St. Francicushof Raalte: Storm Rehabilitatie.

Duurkoop, W.R.A., 1996
‘Terug naar Amsterdam, longitudinaal follow-up onderzoek. Leidschendam, Presentatie Commissie Wetenschappelijk Onderzoek, Robert-Fleury Stichting 26 november 1996.

Natris, P.J.B.A. de, Duurkoop, W.R.A., 1996
‘WOZOVO-ontwikkelingen, Inventarisatie langdurig zorgafhankelijke populatie  Notitie nr.1,  Over de geplande capaciteit van de Woonzorgvoorzieningen. , Intern onderzoeksverslag, 16 september 1996.

Duurkoop, W.R.A., 1996
‘WOZOVO-ontwikkelingen, Inventarisatie  langdurig   hulpafhankelijke  populatie, Notitie Nr. 2, De Behandelmodulen 1996, Intern onderzoeksverslag, 26 november 1996.

Duurkoop, W.R.A., 1996
Terug naar Amsterdam, deïnstitutionalisering in de geestelijke gezondheidszorg. In: ‘ZM Magazine, 12, februari, ’2, 10-13.

Duurkoop, W.R.A., Horowitz, L.J., 1997
‘Motorische Observaties; Ontwikkeling van een uitgebreide gestandaardiseerde en genormeerde versie van de ‘Klinische Observaties’ van dr. A.J. Ayres.  Veldhoven, Presentatie Jubileumcongres van de NFVK ‘Kinderfysiotherapie in perspectief’. 6 en 7 juni 1997.

Duurkoop, W.R.A., 1997
‘Klinieken voor Intensieve Behandeling in Onderzoek. Amsterdam, Intern verslag symposium NZI-onderzoek: Evaluatie-onderzoek Klinieken voor Intensieve Behandelingen.

Duurkoop, W.R.A., 1997
‘The Team for the Assessment of Psychiatric Services, 12e Jaarlijks TAPS Conferentie.  Londen, Intern verslag van de jaarlijkse TAPS conferentie, woensdag 16 juli, Londen.

Duurkoop, W.R.A., 1997
‘Mental Health in the City, King’s Fund/Bethlem Maudsley NHS Trust. Londen, Intern verslag van de Conferentie Mental Health in the City, naar aanleiding van het 750-jarig bestaan.

Duurkoop, W.R.A., 1997
‘Onderzoeksinstrumenten voor de langdurig zorgafhankelijke populatie, Presentatie bijeenkomst onderzoekswerkgroep PULP, 11 december 1997.

Duurkoop, W.R.A., 1997
‘WOZOVO-ontwikkelingen, Inventarisatie langdurig hulpafhankelijke populatie. Notie nr. 3,
De Zorgzwaarte in het ouderencircuit, Intern onderzoeksverslag, 3 maart 1997.

Duurkoop, W.R.A., 1998
‘WOZOVO-ontwikkelingen, Inventarisatie langdurig hulpafhankelijke populatie. Notie nr. 4, Schaalvorming zorgzwaarte en discriminerend vermogen bij de ZAS.  Intern onderzoeksverslag, 16 januari 1998.

Duurkoop, W.R.A., 1998
‘Verslag van het mini-symposium: “kwaliteit van leven van cliënten die langdurig van zorg afhankelijk zijn”.  Amsterdam: De Meren, Interne publicatie De Meren, naar aanleiding van de promotie van Chijs van Nieuwenhuizen.

Theunissen, Jan, Duurkoop, Pim, 1998
Boven- en onderwerelden; Verslag van het congres ‘Mental Health in the City’, georganiseerd het King’s Fund en de Bethlem Maudsley NHS Trust van 27 tot en met 29 oktober 1997 te Londen. In: ‘Maandblad Geestelijke Volksgezondheid,  53, mei, ’5, 530-535.

Duurkoop, W.R.A., 1998
‘Dutch Deinstitutionalisation of longstay psychiatric patients; The least restrictive approach is not always the most effective. , Lezing voor het VI World Congress, World Association for Psychosocial Rehabilitation, 2-5 mei 1998.

Duurkoop, Pim, 1998
Verslag VI World Congress World Association for Psychosocial Rehabilitation. In: ‘Passage, tijdschrift voor rehabilitatie, 7, september, ’3,  149-152.

Duurkoop, W.R.A., 1998
‘De effecten van rehabilitatie op lange termijn; continuïteit van zorg, rehabilitatie in voor- en achteruitgang, Lezing voor de Rehabilitatie manifestatie, 8 oktober 1998, Jaarbeurs Utrecht.

Duurkoop, Pim, Theunissen, Jan, Boer, Henny de, 1999
Rehabilitatie: Vooruitgang of emancipatie. Verslag van de rehabilitatiemanifestatie 1998 ‘Samen werken in Nederland en Vlaanderen’. In: ‘MGV, 3, 299-303.

Dekker, J.J.M., Duurkoop, W.R.A., Loon, P.J. van, 1999
Eindverslag Studiegroep Intensieve Verblijfspsychiatrie Amsterdam, PZA, De Meren, PCA. Rapport in opdracht van de Sigra.

Henkelman Lourens, Duurkoop, Pim, 1999
Boekbespreking van: Behoefte aan Asiel? Woon- en zorgbehoeften van ‘achterblijvers’ in de psychiatrie. Borgesius en Brunenberg 1999. In: ‘Maandblad Geestelijke Volksgezondheid, 54, sept, ’9 , 972-974.

Duurkoop, W.R.A., 1999
‘Effecten van substitutie op lange termijn: of de noodzaak van continuïteit in zorg en rehabilitatie. Amsterdam, Lezing: Elfde Marktdag Medische Sociologie en Medische Antropologie.

Duurkoop, Pim, 1999
Forum over de Muren, Marktdag Zorg Onderzoek Nederland, Congresgebouw Den Haag.

Duurkoop, Pim, 1999
Presentatie GGz Projecten parade, Marktdag Zorg Onderzoek Nederland, Congresgebouw Den Haag.

Duurkoop, Pim, 1999
Van Traditioneel APZ naar nieuwe woonmogelijkheden in de stad; longitudinaal onderzoek naar het gebruik van intramurale voorzieningen door langdurig zorgafhankelijke cliënten. In: ‘Passage, 8, dec. ’4.

Duurkoop, Pim, 2000
Commentaar op Terug van de duinen naar Amsterdam; maar dit is helemaal niet mijn Amsterdam! Van der Werf, Bert. (dit is een reactie op het artikel in het decembernummer van Passage van mijn hand). In: Passage, 9, juli  ‘2.

Dekker, J, Duurkoop, P. Loon, P. van, 2000
Chronische psychiatrie in en rondom Londen, Verslag van een werkbezoek aan de Londense GGz van 8-10 maart 2000. Rapport uitgebracht in opdracht van de Sigra.

J.B.A.. Rutgers & W.R.A. Duurkoop, 2001
Zorg op maat of zorg op rantsoen? Evaluatie van kortdurende behandelingen in de ambulante geestelijke gezondheidszorg. In: ‘Maandblad Geestelijke Volksgezondheid, 56, november, ’11, 1028-1040.

Duurkoop, Pim, 2001
Presentatie project “Nieuwe perspectieven, nieuwe mogelijkheden voor langdurig zorgafhankelijke cliënten”. Tijdens de gedachtewisseling tussen de Taskforce Vermaatschappelijking en projecten van het ZonMw programma “Structurering en Zorgvernieuwing in de GGZ”  23 november 2001, Den Haag.

Dekker Jack,  Pim Duurkoop, Lourens Henkelman, Jan Theunissen, 2001
Care Innovation: Evaluation and implementation, Workshop on the Second European Conference on Psychiatric Rehabilitation Research, 30/11,1/12 Noordwijkerhout

Duurkoop, Pim, 2001
Longitudinaal onderzoek bij langdurig zorgafhankelijke cliënten van de Meren. Tijdens de Werkconferentie Vermaatschappelijking, 12 december 2001, Planetarium Gaasperplas, Amsterdam Zuidoost.

Dekker, J.J.M., Duurkoop, W.R.A. Duurkoop, Loon, P.J. van, 2002.
Op zoek naar nieuwe mogelijkheden,  een bezoek aan de Londense chronische psychiatrie. In: Maandblad Geestelijke Volksgezondheid, 57, 7/8, 728 – 736.

Wilken, Jean Pierre, Pim Duurkoop, 2002
Een weg naar wens; resultaten van het onderzoek
Storm Rehabilitatie, Zwolse Poort, november 2002

Duurkoop, Pim, 2002
Presentatie “Samenwerking GGZ-eerstelijn in Harlingen” . Tijdens het symposium van het Rob Giel Onderzoekscentrum (RGOc), 3-12-2002, Groningen

Duurkoop, Pim & R. van Dyck, 2003
From  a ‘State Mental Hospital’  to New  Homes in the City; Longitudinal Research into the Use of Intramural Facilities by Long-Stay Care-Dependent Psychiatric Clients in Amsterdam. Community Mental Health Journal, Vol. No 1, February 2003

Horrowitz. L. J.& W.R.A. Duurkoop, 2003
Motorische Observaties – Elfde editie maart 2003
Handleiding bij de Motorische Observaties met betrekking tot de Sensorische Integratie.
Sensory Integration Services and Research (2003)

Scholten M., W. Duurkoop, J. van den Berg, I. De Vries, C. de Ruiter, 2003
GGZ Consultatie in de huisartsenpraktijk; Het Toronto-project in Harlingen.
Stichting GGZ Friesland, Trimbos-instituut. Trimbos-instituut Utrecht 2003

Kroon H., E. Borgesius, W. Brunenberg, P. Duurkoop e.a., 2003
De Zorgbehoeftenlijst: een vragenlijst voor het meten van zorg- en rehabilitatiebehoeften bij mensen met ernstige psychische stoornissen. Trimbos-instituut Utrecht 2003

Dekker J., P. Duurkoop, J. Peen, S. Resnick, J. Theunissen,
Onderzoeksprotocol
Stedelijk chroniciteitsonderzoek Amsterdam, Onderzoek naar omvang en kenmerken van de LZA populatie en naar zorgbehoeften en zorgconsumptie in de langdurige zorg van de GGZ.
Intern rapport GGZ-instellingen Amsterdam 2005

Dekker J., P. Duurkoop, J. Peen, S. Resnick, J. Theunissen,
Client Registration Form en Informed Consent stedelijk chroniciteitsonderzoek Amsterdam.
Intern rapport GGZ-instelligen Amsterdam 2005

Duurkoop W.R.A.. M.J. kikkert,
Interview Stedelijk Chroniciteitsonderzoek Amsterdam.
Intern rapport GGZ-instellingen Amsterdam 2005

Duurkoop W.R.A., M.J. kikkert,
Beoordeling eerste behandelaar Stedelijk Chroniciteitsonderzoek Amsterdam.
Intern rapport GGZ-instellingen Amsterdam 2005

Duurkoop W.R.A., M.J. kikkert,
Beoordeling eerste hulpverlener Stedelijk Chroniciteitsonderzoek Amsterdam.
Intern rapport GGZ-instellingen Amsterdam 2005

J. Theunissen, P. Duurkoop,
Herstelcongres
Verslag van het tweejaarlijkse congres van het Kenniscentrum Rehabilitatie over herstel empowerment en rehabilitatie 14 december 2006 Utrecht.
In: ‘Maandblad Geestelijke Volksgezondheid,  53, april, ’4’, 328-331, 2007.

Duurkoop W.R.A., J.R. Theunissen,
Presentatie ‘Characteristics of long-term care-dependent clients in Amsterdam needs and services’. Tijdens het symposium Mental health policy – mental health system
World Congress Social Psychiatry, 21-24 okt Praag, 2007.

Duurkoop W.R.A., M.J. Kikkert,
Korte beoordeling zorgarrangementen Stedelijk Chroniciteitsonderzoek Amsterdam
Intern rapport GGZ-instellingen Amsterdam 2007

Theunissen J.R., M.J. Kikkert, W.R.A. Duurkoop, J. Peen, R. Resnick, J.J.M. Dekker
Vermaatschappelijking van de chronische patiënt in de grote stad
Intern rapport GGZ-instellingen Amsterdam 31-1-2008

Duurkoop W.R.A.,
Presentatie ‘Maatschappelijke integratie’  tijdens het symposium ‘Langdurig zorgafhankelijke psychiatrische patiënten in beeld gebracht’
Voorjaarcongres psychiatrie Amsterdam, 9 -11 april 2008.

Duurkoop W.R.A.
Lezing bij de presentatie van het boek: Psychiatrie terug in de stad.
Het Dolhuys Museum voor de psychiatrie in Nederland
Haarlem, 17 oktober 2008.

Duurkoop W.R.A.
Psychiatrie terug in de stad, psychiatry back in the city.
Het Dolhuys, Haarlem Candide 2008, fotoboek 368 p.
ISBN  9789075483468

Duurkoop, W.R.A., Theunissen, J.R. en Dekker, J.J.M.
Integratie van langdurig zorgafhankelijke psychiatrische patiënten
Tijdschrift voor Psychiatrie 50, 192, 2008

Theunissen, J. Kikkert, M., Duurkoop, W.R.A., Peen, J. Resnick, S. & Dekker, J.J.M.
Na de extramuralisering: hoe vergaat het de chronisch patiënt na tien jaar wonen in de stad?
Preacox, 56, 4-15, juni 2008

Duurkoop, W.R.A. Openbare les voor de verpleegkundige opleiding van Arkin, met als uitgangspunt het boek Psychiatrie terug naar de stad.
24 maart 2009

Jaap Peen, Jan Theunissen, Pim Duurkoop, Martijn Kikkert en Jack Dekker
Na de extramuralisering: Omvang en zorggebruik van de groep chronische patiënten in de Amsterdamse GGZ. Een retrospectief onderzoek.
Preacox, 59, 20-27, april 2009

Duurkoop, W.R.A., Schoemakers, A.E., Smith, G.E.
Meer dan M&M alleen verdere inventarisatie van Separaties en Afzonderingen voor het project dwang bedwingen uit het Elektronisch Cliënten Dossier (ECD) en volgens de BOPZ in 2007 en 2008 bij Mentrum.
Intern rapport Arkin, juni 2009

Dijkum, C. van, en Henkelman, L. Bewogen beweging, Verleden heden en toekomst van de cliëntenbeweging in de GGZ. (Gedenkboek bij het overlijden van Ad Goethals) Bijdrage aan de tekst en alle foto’s van Duurkoop, W.R.A.
Amsterdam, januari 2010.

JJM Dekker, J Theunissen, R Van, J Peen, P Duurkoop, M Kikkert.
Victimization of patients with severe psychiatric disorders: prevalence, risk factors, protective factors and consequences for mental health. A longitudinal study. BMC Public Health, 2010: 10 (1): 687.

J.Peen, J. Theunissen, P. Duurkoop, M. Kikkert, J. Dekker
Na de extramuralisering; een retrospectief onderzoek naar de omvang en zorggebruik van de groep chronische patiënten in de Amsterdamse ggz.
Tijdschrift voor Psychiatrie 53 (2011) 8, 509 – 517

Theunissen. J.R., Duurkoop. P., Kikkert, M. Peen, J.Dekker,
Na de extramuralisering II: een crossectionele studie naar psychisch en sociaal
functioneren en kwaliteit van leven van een steekproef van chronisch psychiatrische
patiënten in de Amsterdamse ggz.
Tijdschrift voor psychiatrie 55(2013)3, 153-163

cialis new zealand kamagra gel nz cialis pills nz buy levitra nz viagra online nz viagra for sale nz nuovo cialis levitra controindicazioni kamagra forum kamagra 100 mg pillole cialis lilly prezzo levitra generico prezzo viagra rosa kamagra online uk levitra online uk buy cialis london cialis pills for sale uk viagra tablets uk viagra for sale uk buy kamagra uk
cialis erfaring cialis i norge viagra effekt hva er kamagra viagra nettbutikk levitra eller cialis kamagra gel comprar cialis efeitos secundarios viagra farmacia cialis bula viagra infarmed levitra comprimidos
Viagra bestellen Viagra Tabletten Cialis kaufen Cialis Generika kaufen Viagra kaufen Potenzmittel rezeptfrei kaufen Cialis Original online kaufen Cialis Generika rezeptfrei kaufen Kaufen Cialis billig Original Cialis Generika kaufen Kamagra Bestellen online Viagra ohne Rezept bestellen Cialis Original kaufen Kamagra Oral Jelly kaufen Viagra rezeptfrei kaufen Online Viagra kaufen Cialis Original rezeptfrei Levitra Tabletten kaufen Potenzmittel Generika kaufen Cialis kaufen Original Potenzmittel Viagra Original kaufen Leidenschaft und Viagra Super Kamagra kaufen
lacoste polo shirts polo ralph lauren ireland polo ralph lauren lacoste polo shirts ireland lacoste australia lacoste polo shirts fred perry polo australia tommy hilfiger polo fred perry polo tommy hilfiger australia polo ralph lauren shirts australia polo ralph lauren australia polo ralph lauren outlet lacoste outlet poloshirt damen polo ralph lauren damen lacoste sale poloshirt