Het bureau

Onderzoeks-veteranen Flip Schrameijer en Pim Duurkoop hebben hun krachten en expertise gebundeld. In de GGZ, de jeugdzorg en het onderwijs is begeleidend onderzoek naar de opzet en werking van interventies noodzakelijk. Zij beogen diverse nieuwe projecten te helpen ontwikkelen en bestaande met onderzoek te verbeteren en beleidsmatig in te bedden. Dit teneinde de kwaliteit van leven van kinderen, jongeren en volwassenen te verhogen. Wat kan en wil Schrameijer & Duurkoop?

Lees door

Flip Schrameijer

Flip’s loopbaan begon in de Rijks Psychiatrische Inrichting in Eindhoven waar hij als gewetensbezwaarde tegen de militaire dienst tewerk werd gesteld. Vervolgens werkte hij als medisch socioloog bij de toen in opbouw zijnde opleiding tot huisarts en werd hem in 1978 gevraagd om mee te werken aan het toenmailge (eveneens in opbouw zijnde) Nederlands centrum Geestelijke volksgezondheid – thans het Trimbos-instituut…

Lees door

Pim Duurkoop

Pim’s carrière is sterk bepaald door de veranderingen die zich de afgelopen decennia hebben voltrokken in de Amsterdamse psychiatrie. In het kader van het ‘Amsterdamse model’ verhuisden Amsterdamse patiënten van het Provinciaal Ziekenhuis Santpoort naar diverse plekken en instellingen in de stad. Pim deed onderzoek naar alle mogelijke aspecten van dit proces…
.
.

Lees door